Schoolse vaardigheden  

Een belangrijk gedeelte van de tijd dat je kind wakker is, zit het op school. Hier doet het veel ervaringen op en graag zie je dat je kind met plezier naar school gaat en positieve ervaringen opdoet. Het kan zijn dat je kind moeite heeft met bepaalde schoolse vaardigheden. Denk aan bijv.:
- het tekenen weinig en heeft hier geen plezier in,
- het kleuren is nog krasserig en lukt netjes binnen de lijnen,
- tijdens het knutselen zit daarna alles onder,
- het schrijven is slecht leesbaar,
- het lukt maar niet om stil te zitten in de kring,
- concentreren in de klas is een probleem,
- tijdens het werken is er geen systeem zichtbaar en liggen de spullen door elkaar op tafel,
- het laatje is altijd een rommeltje,
- het samen werken gaat moeizaam en leidt tot ruzie,
- het meekomen tijdens de gym is moeilijk.

Een kinderergotherapeut kan dan hulp bieden.

 

Om een eerste indruk te krijgen van het functioneren van het kind in de klas vult de leerkracht de Leerkrachtvragenlijst Ergotherapie (Pdf) in.

Vervolgens observeren we op school hoe het kind de betreffende schoolse vaardigheid uitvoert. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de Schoolse Versie van Assessment van Motorische en Procesvaardigheden (School AMPS). Dit instrument wordt afgenomen door ergotherapeuten, die de inspanning, veiligheid, zelfstandigheid en efficiŽntie van een leerling observeert tijdens de uitvoering van een dagelijkse schoolactiviteit. Ergotherapeuten gebruiken de School AMPS voor het bepalen van een effectieve interventie in de schoolsituatie. Dit instrument wordt ook gebruikt om te bepalen of een ergotherapeutische interventie effect heeft gehad.

 

De behandeling wordt individueel en in overleg met de ouders en met de leerkracht bepaald. Als het kind bepaalde vaardigheden mist, kan gekozen worden om deze vaardigheden in de praktijk te oefenen. Er kan ook gekozen worden om juist adviezen te geven gericht op het uitvoeren van de betreffende schoolse vaardigheid op school. Deze adviezen kunnen gericht zijn op het aanpassen van de activiteit of juist meer gericht zijn op de omgeving. 

 

Momenteel worden er veel kinderen aangemeld die hulp nodig hebben bij het netjes schrijven. Deze kinderen krijgen schrijftraining van ons.
Voor de leerkrachten hebben we twee documenten met praktische tips ontwikkeld: handige tips en tussendoortjes voor in de klas.

 


Kind: Het gaat veel beter zegt mijn juf. Bedankt voor de hulp. Jou schrijftips hebben echt goed geholpen. Moet je maar in mijn schrijfschrift kijken. Juf geloofde haar ogen niet echt. Bedankt.

 

Leerkracht: Ik vind het schrijven van J. vooruit gegaan. Hij zit veel rustiger en het lukt hem om beter en met een hoger tempo te schrijven binnen de schrijflijnen. Hij heeft veel baat bij het kussen denk ik. Ook tijdens het andere werken was het mij al opgevallen, dat hij veel minder wiebelt en een actievere houding heeft. Zijn vakantieverhaal had hij sneller af dan normaal.

 

Leerkracht: Ik wilde je even laten weten dat ik vandaag apetrots was op T. Hij had een spellingopdracht, waar hij normaal ruim 15 minuten over doet en slordig zou schrijven. Met jouw adviezen had hij nu na 3 minuten zijn werk af, netjes, leesbaar en alle woorden goed gespeld!